ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – GIS ΝΑΞΟΣ

GIS NAXOS

Πελάτης

ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Ρόλος

ELECTROMEC SA – NARI Group Corporation Consortium Ανάδοχος EPC

Περίοδος Κατασκευής

2018 – 2020

Προϋπολογισμός έργου

9.850.000,00 €

Αντικείμενο Έργου

Μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή με το κλειδί στο χέρι(Τurn key project) του Υ/Σ 150 kV/MT, κλειστού τύπου με εξοπλισμό μόνωσης αερίου SF6 (GIS), στη νήσο Νάξο για την διασύνδεση της νήσου στο ΕΣΜΗΕ (Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Δεύτερης Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων. Η ηλεκτρική διασύνδεση της Νάξου περιλαμβάνει την κατασκευή υπερσύγχρονου Υποσταθμού κλειστού τύπου (GIS) και το κλείσιμο του βρόχου μεταξύ της Πάρου, της Νάξου και της Μυκόνου. Με την ολοκλήρωση του έργου, παρέχεται διπλή τροφοδότηση στα νησιά αυτά και διασφαλίζεται η αδιάλειπτη τροφοδότησή τους ακόμη σε περίπτωση απώλειας ενός εκ των καλωδίων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV – ΚΑΦΗΡΕΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV - ΚΑΦΗΡΕΑΣ

Ιδιοκτήτης του έργου

Αιολικά Πάρκα ANATOLI – PRINIAS SA
(Κύριος Ανάδοχος είναι ENEL)

Περίοδος Κατασκευής

2017 – 2019

Προϋπολογισμός έργου

1.140.000€

Σημειώσεις
Ενιαία γραμμή ισχύος 9.000 m

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV – ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV -ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Ιδιοκτήτης Έργου

Independent Power Transmission Operator of Greece (IPTO or ADMIE)
(General contractor is Hellenic Cables))

Περίοδος Κατασκευής

2015 – 2018

Προϋπολογισμός έργου

600.000€

Σημειώσεις

Ξεχωριστές γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού μήκους 3.600 μέτρων.

GIS PARADEISI / EVIA 6

GIS ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ

Customer

Aioliki Evias Pyrgos SA

Role

ELECTROMEC SA as general contractor

Construction Period

2018 – 2019

Project Budget

2.752.000€

Scope of Work

Civil and Electrical erection
Turn key erection of 150KV GIS Substation.
Commissioning and StartUp.

GIS SOUTH RHODES

GIS ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ

Customer

Public Power Corporation SA

Role

ELECTROMEC SA as S/S subcontractor for TERNA SA

Construction Period

2016 – 2017

Project Budget

1.630.000€

Scope of Work

Electrical works
GiS Substation. BMS – Automation – LV – MV – HV
Commissioning and StartUp.

GIS SAINT GEORGE

GIS ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Customer

TERNA ENERGEIAKI SA

Role

ELECTROMEC SA as general contractor

Construction Period

2015 – 2016

Project Budget

485.000€

Scope of Work

Civil Works
Complete construction of Substation and outdoor space civil works.

AIS PETALAS

κατασκευαστική

Customer

PROTERGIA SA
(SPIDER ENERGY)

Role

ELECTROMEC SA as general contractor

Construction Period

2017

Project Budget

5.670.000€

Scope of Work

Electrical works
EPC of 150/20kV Substation.
Construction of underground MV cable network and f.o. cable network approx. 21.000m.
Commissioning and StartUp.