10 ΜΙΚΡΑ ΑΙΟΛΙΚΑ (ΨΑΡΑ)

10 mikra aiolika

Πελάτης

PPC Renewables SA​

Ρόλος

J/V ELECTROMEC – NOSTIRA είναι ο γενικός εργολάβος

Περίοδος Κατασκευής

2018 – 2019

Προϋπολογισμός έργου

6.000.000€

Σκοπός του Έργου
EPC κατασκευή 10 αιολικών πάρκων, 20MW
Η ELECTROMEC συμμετέχει ως J/V ηγέτης με ποσοστό 50%

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ

Ιδιοκτήτης του έργου

Independent Power Transmission Operator of Greece (IPTO or ADMIE)
(General contractor is Hellenic Cables))

Περίοδος Κατασκευής

2015 – 2018

Προϋπολογισμός Έργου

600.000€

Σημειώσεις

Ξεχωριστές γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού μήκους 3.600 μέτρων.