10 ΜΙΚΡΑ ΑΙΟΛΙΚΑ (ΨΑΡΑ)

10 mikra aiolika

Πελάτης

PPC Renewables SA​

Ρόλος

J/V ELECTROMEC – NOSTIRA είναι ο γενικός εργολάβος

Περίοδος Κατασκευής

2018 – 2019

Προϋπολογισμός έργου

6.000.000€

Σκοπός του Έργου
EPC κατασκευή 10 αιολικών πάρκων, 20MW
Η ELECTROMEC συμμετέχει ως J/V ηγέτης με ποσοστό 50%

Related Works