ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV – ΚΑΦΗΡΕΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV - ΚΑΦΗΡΕΑΣ

Ιδιοκτήτης του έργου

Αιολικά Πάρκα ANATOLI – PRINIAS SA
(Κύριος Ανάδοχος είναι ENEL)

Περίοδος Κατασκευής

2017 – 2019

Προϋπολογισμός έργου

1.140.000€

Σημειώσεις
Ενιαία γραμμή ισχύος 9.000 m

Related Works