ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV – ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV -ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Ιδιοκτήτης Έργου

Independent Power Transmission Operator of Greece (IPTO or ADMIE)
(General contractor is Hellenic Cables))

Περίοδος Κατασκευής

2015 – 2018

Προϋπολογισμός έργου

600.000€

Σημειώσεις

Ξεχωριστές γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού μήκους 3.600 μέτρων.

Related Works