ΚΥΤ ΘΙΣΒΗΣ

ΚΥΤ ΘΙΣΒΗΣ

Πελάτης
LAVEL SA

Ρόλος
ELECTROMEC SA ως γενικός εργολάβος

Περίοδος Κατασκευής

2018

Προϋπολογισμός έργου

1.200.000€

Σκοπός του Έργου

Η επέκταση E / M λειτουργεί στις υπάρχουσες
Πολιτικές και Ηλεκτρολογικές μελέτες S / S